istanbulprojesi olarak amacımız
tüm insanlar için muhteşem bir şehrin
oluşturulmasına destek olmak.
Bunu da Tanrı‘dan ilham alarak,
beraberce yaşamın tadını çıkararak,
komşularımızı severek
ve kentimize hizmet ederek başarmak istiyoruz.

Biz İstanbul'un kozmopolit halkının hem değer verdiği
hem de mantıklı bulduğu bir kilise olmayı amaçlıyoruz.
21’inci yüzyılın modern İstanbul'unda kilisenin neye benzeyebileceğini somutlaştırmayı
ve aynı zamanda 2000 yıldan fazla süregelen zengin manevi mirasımıza sahip çıkmayı hedefliyoruz.
Vizyonumuzla ilgili bir fikir verebilmek için de üstteki ifadeyi hazırladık.

İsa Mesih'in Kilisesi

Kimliğimiz. Bugünkü genel düşünceye rağmen, kilise yalnızca bir bina değildir. Kilise insanlardan oluşan ve insani ilişkilerin önemli yer kapladığı toplumsal bir yapıdır. Kilise olarak İsa’nın kendisinin başlattığı uygulamaları devam ettirirken, diğer yandan İsa’yı yaşamımızın her yönünde örnek alarak şehre ve birbirimize hizmet ediyoruz.

Tüm insanlar için muhteşem bir şehir oluşturmak

Gayretimiz. ”Sizi yolladığım şehrin selâmetini arayın, ve onun için RAB’be dua edin, çünkü onun selâmetiyle siz de selâmet bulursunuz.” (Yeremya 29:7) Tanrı'nın Eski Ahit zamanlarındaki halkına verdiği bu sözü örnek alıp, başkalarıyla işbirliği yaparak, Tanrı'mızı ve komşularımızı severek, herkes için mükemmel ve muvaffak olan bir şehir kurmayı tasavvur ediyoruz.

Yöntemimiz

Tanrı’dan ilham alarak

Ruhsal yolculuğumuz Tanrı'nın insanlara, İsa Mesih aracılığıyla uzlaşma arzusuyla başlar. Tanrı’ya karşı saygısız, itaatsiz ve onursuz davranmamıza rağmen, o, İsa aracılığıyla bize ulaştı. Bu müjde, kutsal ve deneyüstü bir Tanrı'dan ilham alabilmenin temeli, yaptığımız her şeyin gücü ve biçimlendiren suretine bürünmüş hali (Romalılar 1:16, Galatyalılar 2:14). Tüm temel değerlerimiz bu müjdeden kaynaklanıyor.

Beraberce yaşamın tadını çıkararak

İsa’nın örneğine değer vererek İstanbul’un tüm insanlarıyla yaşamımızı birlikte paylaşıp, Tanrı’nın birbirinden güzel eserlerini sanatsal ve toplumsal etkinliklerle kutlamak istiyoruz. Hayatın yükünü beraber omuzlayan, sevinenler ile sevinen ve ağlayanlarla ağlayan bir topluluk olmayı amaç ediniyoruz (Galatyalılar 6:5, Romalılar 12:15).

Komşularımızı severek

Hem Tanrımız Rab’i bütün yüreğimizle, bütün canımızla ve bütün aklımızla sevmek, hem de komşularımızı kendimizi sever gibi sevmek, şehirdeki insanlar olarak yaşama amacımızın özüdür (Yasa’nın Tekrarı 6:5, Matta 22:37-39). İsa sayesinde etnik köken, din, vatandaşlık veya sosyo-ekonomik sınıftan bağımsız olarak her insanın Tanrı imgesinde yaratıldığını, dolayısıyla kıymetli ve değerli olduğunu görürüz.

Kentimize hizmet ederek

Tanrı’nın önünde kimseden daha iyi olmadıklarını göstererek, İsa’nın müjdesi imkanlı, araçlı ve güçlü olan insanların kibrini kırar. Aynı zamanda, fakirleri ve kırılmışları yüceltir ve onlara İsa Mesih’te yeni bir kimlik ve güven kazandırır. Muhtaç için endişe hiçbir şekilde kurtuluş yolu olmamasına rağmen, merhamet ve adalet işlerinde dökülen bir hayat, yüreğin lütuf tarafından değiştirildiğini göstermektedir. Bunu yaparak çevremize ve mahallelerimize hizmet etmek istiyoruz.

Yüzler

Kilisenin bir bina olmadığını ve bir topluluk ve dayanışma ortamı yaratan yönünü
vurguladığımız için, sizlere istanbulprojesi olarak vizyonumuzu taşıyan insanlarla
ulaşmak isteriz. Sizinle tanışmayı dört gözle bekliyoruz.